פסי תאורה "סטריפים" באיכות

סריפים

פס תאורה 16

מחיר: 76 ₪

פס תאורה 15

מחיר: 50 ₪

פס תאורה 5

מחיר: 25 ₪

פס תאורה 14

מחיר: 50 ₪

פס תאורה 3

מחיר: 15 ₪

פס תאורה 5.5

מחיר: 25 ₪